- Jag har ett meningsfullt arbete

- Min roll är ganska flexibel. Jag är lite allt i allo, säger Mikael om sitt yrke som behandlarsamordnare och sjuksköterska.

Rent konkret innebär Mikaels roll bland annat att han är medicinansvarig, han har övergripande hand om riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering i verksamheten, gör medicinuppföljningar och bistår läkaren vid ronder. Han har också hand om fördelning av patienter och inläggningen, och har huvudansvaret för kvalitetsregistret.
Mikael trivs på enheten för inneliggande vård i Varberg, arbetet är flexibelt, lärorikt och det finns möjlighet att påverka. Verksamheten har ett klimat som bejakar att man tar egna initiativ och förslag förklarar han.
- Det uppskattas om man har idéer. Man kan komma med nya tankesätt och lösningar, det stimulerar till nyfikenhet och intresse att man kan påverka mycket. Att jobba här känns meningsfullt, jag känner mig viktig i verksamheten.

Drivet att lära sig nytt

Mikael lär sig av patienterna varje dag, och av sina kolleger. Det finns ett driv att hela tiden lära sig nytt. Att ständigt förbättra sig är en utmaning, som Mikael också uppskattar.
– Vi sitter inte still i båten, utan vi känner ständigt att vi kan förbättra oss.
Alla beslut är noggrant övervägda men verksamheten stagnerar inte.
- Det tycker jag är drivande och givande. Det skulle vara tråkigt om man "äh nu fungerar det, nu gör vi så här för alltid".
Verksamheten mäter allt som görs och utvärderar ständigt arbetet som bedrivs. Förslagslåda finns, patienterna får fylla i patientenkäter och även träffa enhetschefen kontinuerligt för att berätta vad de tycker är svårt, samt ge bättringsförslag.
- Det gör patienterna delaktiga och vi är väldigt lyhörda för dem. Vi inser att de är våra kunder. Det är patienterna som är resultaten av att behandlingen fungerar.

Engagemang och nyfikenhet

Innan Mikael kom till enheten i Varberg 2002 jobbade han en del inom psykiatrin och med alkohol- och drogmissbruk. Det var genom en KBT-utbildning som han bestämde sig att söka sig hit. Det breda fältet med depression och ångest, neuropsykiatri och personlighetsstörning, intresserade honom.
Eftersom han arbetar mycket med konceptutveckling krävs det att han är extra nyfiken säger han.
- Nyfikenheten tror jag att man kommer långt på, och att visa engagemang.
Han tror också att det är jättebra att de är seriösa, men också får in humorn i arbetet, det underlättar i kontakten med patienterna.
I mötet med patienten är det viktigast för Mikael att hjälpa patienten att hitta sig själv och självständigheten, att bli självgående.
Det handlar också om att hjälpa patienten att fokusera på rätt sak för att nå ett friskare liv.
- Vi behöver förstå ätstörningens fenomen genom att plocka bort ätstörningen och normalisera ätandet. För att sedan hitta andra strategier för vad man ska jobba med istället. Det är inte maten, vikten eller kroppen det är fel på egentligen, utan det är tankarna som blivit felfokuserade.

 

Mitt arbete som behandlarsamordnare och sjuksköterska!

Vården på Capio ätstörningscenter Varberg bedrivs som inneliggande vård, några patienter som är färdigbehandlade på enheten kommer också på utslussningssamtal. Det finns 14 vårdplatser. Den aktiva behandlingen är i genomsnitt totalt 18 veckor, utslaget på halvår.

Måndagar är det mycket medicindelning och planering. Jag arbetar med uppföljning av mediciner för de patienter som bor i någon av enhetens lägenheter, följer också upp labb-prover och telefonordinationer. Jag kan också ha ett patientsamtal, om en kollega är ledig eller sjuk, för att stämma av.

På tisdagar är det läkarkonferens och remisskonferens på förmiddagen. På eftermiddagen bistår jag läkaren vid rond, eller rapporterar av och gör medicinjusteringar. Kan också ha bedömningssamtal, så även på onsdagen. 

Mot slutet av veckan är det mer att förbereda för permission och utskrivningar.