Projekt Beroende

Sprutbytesprojekt

Utvärdering av sprutbytesprojekt med insamling av data, prevalens, riskbeteende, under 4 år till 2017.

Deltagare:  Överläkare Martin Kåberg, Capio Maria och Prof. Johan Frank KI, CPF.

Användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning.

Icke-interventionell prospektiv kohortstudie i flera länder för att undersöka användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning, forskningssjuksköterska/studiekoordinator Aina Högdahl i samarbete med Lundbeck AS.

Deltagare: Överläkare Lars Blomström, Capio Maria, Nationell huvudprövare, överläkare Olle Frisén, prövare, Aina Högdahl, forskningssjuksköterska/studiekoordinator.

Läkemedel och exponering i kombination mot PTSD

Studie som utvärderar effekt av läkemedel och exponering i kombination mot PTSD hos kvinnliga patienter med beroende.

Deltagare: Överläkare Mikael Sandell, ssk. Linus Norberg, ssk. Annika Widegren, Capio Maria, Forskargruppsledare Markus Heilig, Med dr Åsa Magnusson KI, CPF.

Heptatits C among people who inject drugs

Doktorandprojekt, Hepatitis C among people who inject drugs in Sthlm-natural history and treatment as prevention.

Deltagare: Överläkare Martin Kåberg.