Ledande befattningar

Ledande befattningar patientområde Capio Psykiatri

Verkställande direktör – Maria Bejhem

Medicinskt ledningsansvarig läkare – Violeta Jovanovic

 

 

Chefer

Capio Hjärnhälsan Örebro – Robert Sjölund enhetschef

Capio Ångest & Depression mottagningen – Cecilia Olsson Lynch enhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Ulla Österberg enhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Heldygnsvård – Kerstin Löfving enhetschef

Capio Stockholm –Öppenvård Ulla Österberg enhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma – Johanna Mehra enhetschef

Capio Centrum för Smärta & Utmattning – Catarina Stenmark verksamhetschef

Capio Ätstörningscenter Varberg – Lina Gustin enhetschef

Capio Hemlösa & LARO Skåne – Tomas Ogenblad enhetschef

Capio Hemlösa – Öppenvård – Maria Immala enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Norrköping – Zandra Migos enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Linköping – Åsa Tornell enhetschef