Praktisk information

Viktigt för oss är god information, en välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är viktig, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående, liksom information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet.

Vi erbjuder

Vill du bryta negativa mönster?

Vi erbjuder kvalificerad specialistpsykiatrisk vård för ätstörningar. Hos oss får du den hjälp som passar just dig. 

Så får du vård hos oss

För remittenter

Patientavgifter