Kvalitetsregister Riksät

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Ätstörningscenter rapporterar löpande in kvalitetsdata till Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) som är ett webbaserat nationellt medicinskt kvalitetsregister för ätstörningsvård. Målet är att utveckla och säkra kvaliteten inom vården genom att jämföra resultat mellan olika enheter, bedriva forskning om ätstörningar men också för att använda resultaten i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Det finns särskilda krav att varje patient som ska genomgå ätstörningsbehandling behöver registreras och följas upp i ett kvalitetsregister lämpligt för den aktuella vården.

För att data ska skickas till registren måste du ge din tillåtelse. Du kommer att få en fråga och det du svarar dokumenteras i journalen. Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen.

Varje år plockas data ur Riksät och redovisas på enheterna men också på vår hemsida som en möjlighet för patienter, närstående och vårdgrannar att kunna göra öppna jämförelser. Riksät gör också en årsrapport som går att ta del av på hemsidan för kvalitetsregister www.psykiatriregister.se.