Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det finns även stöd- och frivilligorganisationer som kan stötta och hjälpa.

Frisk & Fri
Capio Ätstörningscenter har samarbete med Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, i form av brukarråd som träffas regelbundet. I brukarrådet har Frisk & Fri möjlighet att förmedla synpunkter och föra diskussioner kring vår behandling, bemötande och resultat. Enskilda ärenden diskuteras inte. Brukarrådet ger oss inom Capio Ätstörningscenter ett verktyg för att ytterligare kunna förbättra vården och omhändertagandet av patienter med ätstörningar och deras närstående. I brukarrådet har vi i Frisk & Fri möjlighet att säga vår mening om hur vi tycker att vården ska se ut. Brukarrådet är däremot inte ett beslutande organ och Frisk & Fri är inte ansvarig för hur vården bedrivs inom Capio Ätstörningscenter.

Lär mer hos Frisk & Fri och brukarrådet. Se även om deras Grupper och Öppna träffar 

Ätstörning.se - KÄTS (kundskapscentrum för ätstörningar) har webbutbildningar för både anhöriga, nyblivna mammor och för dig som arbetar men barn och ungdomar, läs mer under utbildning.

Tjejzonen - På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Tjejzonen har en Ätstörningszonen som erbjuder en chatt där du kan prata om tankar som rör mat, vikt, kropp, kontroll eller ätstörningar. Chatten är öppen varje söndag till torsdag klockan 20.00-22.00 för dig som identifierar dig som tjej och är mellan 10 och 25 år. Ätstörningszonen är en del av Tjejzonen.

SHEDO - är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Mind - är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Rädda Barnes stödlinje - är en barnrättsorganisation. Det betyder att de stödjer barn och unga. De som svarar i telefonen är vana att lyssna. och har tystnadsplikt. De kan prata om vad du vill, till exempel om hur du mår, om hur det är i skolan eller om hur du trivs där du bor. Du bestämmer.

BRIS - är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.