Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården? Vi tar emot både ris och ros.

I första hand bör du kontakta personalen hos oss eller vår enhetshetschef på den avdelning/mottagning där du blivit behandlad. Har du förslag till förbättringar på vården hos oss kan du lämna dem skriftligt på ett kort som finns på alla enheter och receptioner eller som kan skickas hem till dig.

Det finns också möjlighet att kontakta oss via formuläret nedan. För att få återkoppling på frågor så måste du ange namn och telefonnummer alternativt e-postadress.

Formuläret nedan går till vår kvalitetskontroller inom Capio Psykiatri.

Skicka synpunkter och frågor till oss

  • Om du vill bli kontaktad, vänligen välj kontaktsätt du föredrar

I de fall där personal eller enhetschef inte kan hjälpa dig vänder du till:

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patientnämnden Halland

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Har du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Patientförsäkringen LÖF

 

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läkemedelsförsäkringen

 

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.

1177 Vårdguiden Region Halland