Vård hos oss

Att våga söka hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara.

Vi erbjuder specialiserad behandling för personer med olika typer av ätstörningar. Vårt behandlingshem/vårdenhet är beläget i vackra Apelviken i Varberg.

Vårt fokus:

 • Stoppa ätstörningsbeteenden och normalisera ätandet.
 • Ändra strategi och hitta nya vägar.
 • Hitta glädje i livet och planera framtiden.

Våra mål är att du ska:

 • Lära dig att äta regelbundet och näringsriktigt.
 • Öka och/eller stabilisera vikten.
 • Förstå mekanismen bakom ätstörningen.
 • Förstå och acceptera kroppen, känna igen, acceptera och hantera kroppsliga och känslomässiga impulser.
 • Tillåta dig att vila.
 • Få ett välfungerande socialt liv.
 • Återgå till skola, arbete eller andra aktiviteter.
 • Hitta tro på framtiden och känna livsglädje.

Vi arbetar efter behandlingsmetoden KBT-E (läs mer). Studier som gjorts på denna behandlingsform har visat att cirka 90 % av patienterna fullföljer sin behandling och mer än hälften klarar sig utmärkt efter ett år.  Det finns all anledning till att behandlingen passar dig så länge du vågar ta dig an den och ger den prioritet.

Om Capio Ätstörningscenter Varberg

Vår vision med vår behandling

Vill du få hjälp?

Vi är övertygade om att vi med vår kompetens och kunskap kan hjälpa fler patienter till att må bättre, genom att ge rätt diagnos och behandling. Vi erbjuder kvalificerad ätstörningsvård och hos oss får du den hjälp som passar just dig.

Bedömning och förberedelse

Vår behandling

Så får du vård hos oss