Bedömning och förberedelse

Förberedelse är ett viktigt moment, eftersom behandlingen kräver att du är aktiv och har en vilja att förändras.

Behandlingen är frivillig och kräver att du är motiverad och har en vilja att förändras. Det krävs också att du är aktiv i behandlingen, som bör vara prioriterad i ditt liv. Av dessa skäl är förberedelse ett viktigt moment.


Förberedelsen görs antingen under bedömningen och/eller under den inledande delen av behandlingen och har bland annat följande mål:

  1. Bedömning av din ätproblematik och svårighetsgrad.
  2. Utvärdering av om det är möjligt för dig att delta i behandlingen.
  3. Utbilda dig om din ätproblematik och om behandlingen.
  4. Hjälpa dig att utvärdera för- och nackdelar med att påbörja behandling och att göra en förändring.

Under förberedelsen bör du reflektera på kort- respektive långsiktiga konsekvenser av din ätproblematik. Du bör fundera på hur det påverkar din hälsa, psykologiska funktion, dina relationer och skol-/arbetsrelaterade prestationer och om din ätproblematik ger dig något positivt, som du är rädd för att förlora.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.