Vår behandlingsmetod - KBT-E

På vår klinik erbjuder vi dig en behandling som kan hjälpa dig att bli fri från din ätstörning och förändra ditt liv. Behandlingsmetoden vi använder heter KBT-E och är kognitiv beteendeterapi anpassad till alla former av ätstörningar.

Vi arbetar efter behandlingsmetoden KBT-E (Cognitive behavioral treatment for eating disorders, CBT-E). Den är framtagen utifrån den transdiagnostiska KBT-teorin utvecklad vid Centrum för forskning om ätstörningar vid Oxford Universitet (Centre for Research on Eating Disorders Oxford, CREDO). Transdiagnostisk betyder att teorin och terapin, med endast små förändringar, är användbar på alla typer av ätstörningar. Vi arbetar enligt en manual som anpassas utifrån din individuella problematik och dina aktuella svårigheter för att du ska bli fri från din ätstörning.

En möjlighet att skapa ett "nytt liv"

Behandlingen är inte beroende av vilken diagnos du har, utan fokuserar på de processer som vidmakthåller ätstörningen för varje individ, det vill säga håller ätproblematiken igång. Vid kognitiv beteendeterapi arbetar man framförallt med att förändra tankar och beteenden, som är involverade i vidmakthållandet av ätproblematiken.
Att påbörja behandling med KBT-E bör betraktas som en möjlighet att "starta om på nytt" och att skapa ett "nytt liv", som inte längre är styrt av dina tankar kring mat, ätande, kroppsform och vikt. Fördelarna, som du kommer att uppleva i och med att du inleder behandling, är stora i jämförelse och inkluderar bland annat:

  • Bli fri från ständigt påträngande tankar om ätande, kroppsform och vikt.
  • Utveckla ett tänkande som inkluderar flera områden i livet.
  • Bli gladare och mer tillfreds med dig själv och livet.
  • Bli piggare och mindre lättirriterad.
  • Bli mer flexibel och spontan.
  • Få bättre relationer till familj och vänner.
  • Förbättra din fysiska hälsa.

Vi vill hjälpa dig att åstadkomma ett psykiskt och fysiskt tillstånd, som gör det möjligt för dig att tillgodogöra dig behandlingen. Vår målsättning är att du ska bli frisk från din ätstörning och minimera risken för återfall. För att nå detta mål gör behandlingen dig till  expert på din egen ätproblematik, hur du ska jobba med den och hur du ska kunna bli din egen terapeut.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

 

Läs vidare