Faser i behandlingen

Hur intensiv och hur långvarig din behandling blir, beror på hur sjuk du är i din ätstörning, men oavsett intensitet och behandlings-längd följer din behandling samma behandlingsmetod och samma fyra faser. Detta för att du ska kunna skapa förändring, kunna genomföra förändringen, förbereda dig på ett liv efter behandlingen och minimera risken för återfall.

Behandlingen är uppdelad i följande faser:

Fas 1

Fokus ligger på att engagera dig i behandlingen och utbilda dig om din ätproblematik. Tillsammans med din terapeut kommer du också att skapa en individuell beskrivning av just din ätproblematik. Ni gör en sammanställning av problembeteenden och områden, som ska vara i fokus under behandling. Är du underviktig ingår även att påbörja viktuppgång.

Fas 2

Du kommer att göra en noggrann genomgång och utvärdering av dina framsteg och vilka hinder, som finns för förändring. Om det finns hinder för förändring gör du tillsammans med ditt team en plan för hur du ska komma över dessa hinder. Därefter kommer du tillsammans med din terapeut att gå igenom vilka mekanismer som upprätthåller ditt ätproblem och som ni behöver fokusera på under resten behandlingen.

Fas 3

Behandlingen blir mer individanpassad. Det exakta innehållet i styrs av din individuella problematik – hur ser just din ätstörning ut? De flesta arbetar dock med övervärdering av kroppsform och vikt, dietregler, farlig och förbjuden mat, tjockkänsla samt ätstörningens mindset. Är du underviktig kommer du att under denna fas jobba med att nå ditt målviktsintervall och viktstabilisering.

Fas 4

Fokus ligger på att hjälpa dig utvärdera dina framsteg i behandlingen, sammanfatta vad du lärt dig, förbereda dig på livet efter behandlingen och minimera risken för återfall. 

Om du är under 18 år kommer de vuxna du bor med att på olika sätt vara delaktiga under de olika faserna.


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.