Mål efter behandling

Den behandlingsmetod vi använder oss av är designad för att du ska kunna hålla fast vid de förändringar du gjort under behandlingen och minska risken för att du ska bli sjuk igen.

För att maximera dina chanser att bibehålla de förändringar du gör, ingår följande delmoment i behandlingen:

  • Enheten är öppen och du exponeras redan från början för situationer, som triggar ditt ätproblem. Du får arbeta med flera av de svårigheter som du har, t ex äta med andra och äta mat som du upplever som farlig.
  • Du fasas ut från behandlingen: från början kommer du att få intensivt stöd att göra förändringar. Med hjälp av helgpermissioner, och enstaka veckor då du har permission hela veckan, övar du på att arbeta med förändringen i hemmet och blir därigenom succesivt mer och mer självständig. Under den/de veckor du befinner dig hemma har du stöd av din terapeut som följer upp dig via telefon eller videosamtal (KRY).
  • Din familj/anhöriga involveras i behandlingen och får stöd i hur de ska kunna skapa en så positiv miljö som möjligt hemma.
  • Mot slutet av behandlingen görs en plan för hur du ska kunna vidmakthålla de framsteg du gjort och förberedelse görs för fortsatt behandling i öppenvård. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.