Heldygnsvård

Hur länge du behöver behandling på avdelningen är individuellt . På vår enhet bor du i en hemliknande miljö, i enkelrum.

På enheten finns också matsal, vardagsrum, gruppbehandlingsrum, samtalsrum och ett rum för skapande verksamhet. Vårt behandlingshem har tre olika hus, som används för de olika faserna i behandlingen. Du inleder behandlingen på kliniken och flyttar så småningom till utslussningsavdelningen. Den sista fasen i behandlingen tillbringar du i våra lägenheter.

Enheten är öppen, vilket betyder att du får gå ut om du är medicinskt stabil, det vill säga att det inte finns risk för att du tar skada på grund av att din kropp inte mår bra. Hur just du får göra beslutas tillsammans med ditt behandlingsteam. Även dina anhöriga är välkomna att besöka dig efter överenskommelse med personal.

 

Vår behandlingsmetod

Vi arbetar enligt behandlingsmetoden KBT-E. När den används i mer intensiva behandlingsformer, såsom dagbehandling eller heldygnsvård kallas den för ”KBT-E intensiv”.

Läs vidare