Behandlingsupplägg

I behandlingsmetoden KBT-E intensiv finns flera grundläggande delar, som är viktiga för att du ska få det stöd du behöver för att göra en förändring och bli fri från din ätstörning.

Här presenterar vi några av de grundläggande delarna i behandlingen:

Du och ditt team

Vi arbetar på ditt uppdrag. Behandlingen är din och du är delaktig i varje beslut som rör dig och din behandling. Ditt team består av dig, din terapeut,  personal från avdelningen, sjuk-sköterska och en läkare.

Individuella samtal

KBT-E är i grunden en individuell behandling, där man utgår ifrån ditt ätproblem och undersöker vilka specifika mekanismer, som bidrar till att ätstörningen finns kvar och vad som hindrar dig från att blir fri. Detta sker i de individuella samtalen, som till en början genomförs två gånger i veckan och sedan en gång per vecka.

Den individuella fallformuleringen

Tillsammans med din terapeut kommer du att skapa en individuell beskrivning av just ditt ätproblem. Vi tittar på vad det är för beteenden, tankar och känslor som håller dig fast vid ätstörningen och som vi bör fokusera på i behandlingen. Fallformuleringen kommer att göras om och anpassas efter hand under behandlingen. Målet är att skapa en skräddarsydd behandling, som är anpassad efter just dina problem.

Självregistrering

När man har haft en ätstörning en tid gör, tänker och känner man saker, som man inte är medveten om. Saker, som för andra är märkliga beteenden eller konstiga tankar, har för dig blivit en del av vardagen och något som ”bara är”. Du ifrågasätter det inte och tänker inte att det kan vara på något annat sätt. Att observera och skriva ner (självregistrera) vad du gör, känner och tänker i samma stund som det pågår hjälper dig att bli medveten om dina problem och svårigheter. Insikterna leder i sin tur till att du får möjlighet att ta ett steg bort från ätstörningen och se vad som pågår utifrån. Det är första steget till att kunna förändra de beteenden, tankar och känslor, som du tidigare trott var utom din kontroll. Du kan lära dig att återta kontrollen och styra ditt liv!

Måltidsstöd

Måltidsstödet är en av de viktigaste delarna i behandlingen! Den huvudsakliga anledningen till att du blir inskriven på heldygnsvård är att du har svårigheter att bryta ätstörda beteenden. Svårigheterna kan bero på olika faktorer, som upptagenhet av tankar på mat och ätande, rädsla för att tappa kontrollen över ätandet och vikten, extrema ritualer kring ätandet och rädslan att göra en förändring. Måltidsstödet är speciellt framtaget för att hjälpa dig att komma över dessa problem. Du får redan vid behandlingsstart utbildning i olika terapeutiska strategier, som hjälper dig att äta utan att du påverkas av dina tankar gällande kropp, mat och vikt. Du äter tillsammans med övriga patienter i en matsal och med stöd av personal.

Distraherande aktivitet

När man har en ätstörning är det vanligt att ångest och oro är som värst efter måltiderna. Därför arbetar vi med ”distraherande aktiviteter” efter huvudmåltiderna. En stund efter varje måltid sitter du tillsammans med övriga och sysselsätter dig med något som du upplever distraherande. Vad som är distraherande är individuellt.

Veckovis vägning

När man har en ätstörning är det vanligt att man väger sig väldigt ofta eller att man inte vågar väga sig alls. Eftersom båda beteendena är problematiska och ökar oron för vikten är en viktig del i behandlingen att börja väga sig en gång i veckan tillsammans med personal. Syftet är att normalisera vägningen och sluta vara fixerad och/eller rädd.Du kommer att få hjälp av ditt team att lära dig att tolka vikten och viktförändringar utifrån medicinska kunskaper om vad kroppen behöver och hur den fungerar.

Veckovis teamkonferens

En gång i veckan har du ett utvärderingsmöte tillsammans med ditt team. Ni utgår ifrån din individuella fallformulering, din viktkurva och dina självregistreringar för att utvärdera de framsteg du gjort hittills och för att planera för hur du ska arbeta vidare under veckan som kommer. Ni planerar hur dina måltider ska se ut, samt vilka vidmakthållande faktorer du ska fokusera på att bryta.

Gruppbehandling

Du kommer att delta i gruppterapi och gruppverksamheter flera gånger i veckan. Dessa är ett komplement till de individuella samtalen. Det finns två typer av gruppverksamheter. Den ena är utbildande och kallas psykoedukation. Du får då fakta om ätstörningar och kunskap om hur man använder strategier för att komma tillrätta med ätproblemet. Den andra gruppverk-samheten kallas KBT-E-grupp. Denna grupp är terapeutisk, vilket innebär att patienter och gruppledare arbetar tillsammans för att finna lösningar och strategier för olika problem som medlemmarna i gruppen har. I KBT-E-gruppen ingår att man arbetar med individanpassade hemuppgifter som man övar på att utföra mellan grupptillfällena.

KBT-E-grupperna är tre stycken och fokuserar på olika teman:

  • Proaktiv prolemslösning och känsloreglering.
  • Regelstyrt ätande.
  • Övervärdering av kroppsform och vikt.

Involvera anhöriga - när du är över 18

Om du är över 18 år, och om du vill, kommer personer i din närhet, att bjudas in. Personerna i din närhet har ett stort inflytande på ditt ätande. Vanligtvis deltar de vid ett - tre tillfällen under behandlingen och målsättningen är att uppmuntra dem att skapa en positiv miljö som främjar dina ansträngningar att förändras. Dina anhöriga är också välkomna att delta på våra anhörigföreläsningar, som vi har två gånger per termin.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.