För dig under 18 år

För dig som är under 18 år är behandlingsmetoden densamma som för vuxna, men anpassas efter din utvecklingsnivå. Dessutom erbjuder vi familjemodulen, som i regel ges till alla patienter under 18 år.

Familjemodulen

Även om vi arbetar på ditt uppdrag, uppmuntrar vi föräldrar eller andra vuxna som du lever med att vara aktiva i behandlingen. De behöver vara delaktiga på så vis att de i början av behandlingen är med under ett par samtal, att de får kunskap om behandlingen och ätstörningar och att de kommer till våra introduktionsutbildningar. De vuxna deltar därefter i samtal regelbundet, då de blir uppdaterade hur behandlingen fortskrider och man tillsammans löser problem som uppstår och planerar framåt. I samband med de första permissionerna deltar de vuxna i två samtal för att få stöd i att planera för måltiderna i hemmet.

De vuxnas roll i behandlingen

Föräldrar eller andra vuxna som du med en ätstörning lever tillsammans med, har en viktig roll i behandlingen. I forskning har man sett att en empatisk och varm hemmiljö underlättar tillfrisknande. Man har också sett att en alltför kritisk och konfliktfylld hemmiljö försvårar tillfrisknandet. Det gör också en alltför omhändertagande och kontrollerande miljö.

Om de vuxna visar en positiv attityd till behandlingen och samarbetar med dig och terapeuten ökar chanserna för att behandlingen ska bli framgångsrik. Hur mycket de vuxna är delaktiga i måltider och måltidsplanering varierar och förändras över tid beroende på din ålder, allvarlighetsgrad i ätstörningen och hur länge du varit i behandling.

Förändringar i hemmet

Det är vanligt att förändringar behöver göras i hemmet för att underlätta ditt tillfrisknande. Familjen behöver införa regelbundna matvanor anpassade efter dig. Det är bra att i möjligaste mån äta tillsammans. Andra vanliga förändringar är: att ta bort vissa speglar, prata mindre om träning och dieter, förändra sättet att prata om kropp och mat, välja bort tidningar och TV-program med fokus på kropp, mat och träning.

Att få stöd som vuxen anhörig

Att vara förälder eller leva nära ett barn med ätstörningar är påfrestande. Ofta uppstår dagliga konflikter, man pendlar mellan att vara arg, ledsen och orolig. Ena dagen försöker man vara tålmodig och förstående, för att nästa dag bli förtvivlad och arg fast man egentligen inte vill. Inte sällan går problemet ut över övriga relationer i hemmet såsom syskon och partners. Man har svårt att hinna med arbete och att tänka på sin egen hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att du söker hjälp för sin egen del. Man kan exempelvis få stöd via vårdcentralen, via privata försäkringar och via föreningen ”Frisk och fri”.

När ett barn eller nära anhörig drabbas av ätstörning eller annan psykisk ohälsa brukar det underlätta att vara påläst. När man får veta mer om problemet minskar ofta skuldkänslor, man förstår mer vad det är som händer och man får mer kunskap om vad man ska göra. Dessutom minskar ofta ilskan man kan känna mot den drabbade, när man förstår mer om de bakomliggande orsakerna och den drabbades svårigheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.