Inför behandlingsstart

I början av din behandling kommer du att få fylla i självskattnings-formulär, som mäter dina symptom och svårigheter inom olika områden.

Det är viktigt att kunna utvärdera de framsteg som du gör och om behandlingen är verksam för just dig. Därför får du redan i början av din behandling fylla i självskattningsformulär. Självskattningarna görs på en dator och består av frågor/påståenden, som sedan summeras och presenteras direkt på skärmen. Vid behandlingsavslut kommer du att på nytt få fylla i självskattningsformulären. Det hjälper oss att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna se om du har förbättrats i dina symtom, eller vad som finns kvar att arbeta med. Formulär som du bland annat kommer att få fylla i:

EDE-Q (Eating Disorder Examination- Questionnaire)

Formuläret EDE-Q mäter symtom relaterade till ätstörningen och kategoriserar frågorna i fyra olika delskalor: återhållsamhet, ät-, vikt- och figurbekymmer. Varje delskala har ett gränsvärde, där allt över gränsvärdet är ett tecken på att du har mer symtom än normalbefolkningen och behöver vård. På rapporten, som du kommer att få se efter skattningen, är det tydlig skillnad mellan grönt, gult och rött område. Det gröna området representerar det intervall där de flesta friska människor hamnar. Är du nära det röda området tyder det på att du är i riskzonen. Vid uppföljning talar rapporten om ifall det är någon förbättring/försämring. Forskning visar att figur- och viktbekymmer ofta ökar under behandling, och att det är de områden som förbättras i sista hand.

CIA (Clinical Impairment Assessment)

Formuläret CIA beskriver din egen upplevelse av hur ätstörningen begränsar dig i vardagen. Man kan beskriva det som ett mått på ätstörningens inverkan i ditt liv och hur stor del den upptar av annat, exempelvis koncentration, måltider med andra, arbete/skola etcetera. Ju högre summa, desto större negativ inverkan har ätstörningen på dig och ditt liv. Även här finns en klinisk gräns att förhålla sig till.

Om du vill veta mer

Om du eller dina anhöriga vill veta mer om behandlingen rekommenderar vi att läsa boken ”Att övervinna hetsätning” av Christopher G Fairburn (Förlag: Studentlitteratur, 2011). Ny upplaga kommer att ges ut av Natur och kultur under våren 2017. Denna bok innehåller bra information om ätstörningar generellt, även om du inte har problem med hetsätning. För anhöriga rekommenderar vi en webbaserad utbildning som riktar sig till anhöriga som heter STÄRKA, Stöd mot ätstörningar. Utbildningen är kostnadsfri via KÄTS, Kunskapscentrum för ätstörningar.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Öppenvård/dagvård
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se
Du kan ej lämna återbud eller boka om tider på denna mail.
Vänligen kontakta receptionen!