2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Så gör vi utredningen

En utredning ger dig möjlighet att bättre förstå hur du fungerar. Eftersom den visar vad du behöver för att fungera och må så bra.

Vad som ingår i vår utredning?

  • Inför ditt besök till oss får du fylla i några olika formulär som handlar om hur du fungerar, eller har fungerat, i vardagen.

  • Du får alltid genomgå en läkarbedömning där läkaren gör en somatisk och psykiatrisk hälsoundersökning. Blodprovtagning sker för de som fyllt 18 år. Som en del av hälsobedömningen inhämtas, efter medgivande, tidigare journalkopior från andra aktuella vårdgivare, såsom psykiatrin, BUP och BVC.

  • En psykologbedömning ingår också alltid. Då träffar du en psykolog enskilt för intervju och för att genomgå olika test som ingår under utredningen. Vanligt är att psykologen inleder med ett begåvningstest som sedan kompletteras med andra metoder. Vilka metoder som används beror på frågeställningen och psykologens bedömning utifrån den information som inhämtats innan och under utredningen. Ofta behövs två eller tre besök till psykolog under utredningstiden. Varje besök varar mellan en till tre timmar. Psykologen kommer även att träffa vårdnadshavare och ställa frågor om barnets utveckling, allt sedan graviditeten och framåt.

  • Enligt Capios rutiner för neuropsykiatrisk utredning ingår alltid en drogscreening för de som är 13 år eller äldre.

Vad kan man se? 

Under utredningen söker vi svar på hur vi kan förstå dina styrkor och svårigheter. Ofta resulterar det i att man kan sätta ett namn på svårigheterna i form av en diagnos. Vi tittar exempelvis på om den beskrivning vi har fått av dig passar inom diagnosgrupperna ADHD, autismspektrum och/eller utvecklingsstörning, eller någon ångest- eller depressionsdiagnos. I vissa fall kan man istället utesluta en diagnos som man har funderat på du har, och även det kan vara betydelsefullt för den fortsatta planeringen av insatser.

Vad händer när utredningen är klar?

När informationsinsamlingen är genomförd sammanställs resultatet och utredningsteamet träffas för att enas om vad utredningen har visat. Därefter träffar någon ur teamet dig tillsammans med anhörig om du så önskar för att återkoppla vad som framkommit –  eventuell diagnos, och vad den i så fall innebär. Utifrån resultatet kan vi rekommendera vilka insatser som du skulle vara hjälpt av och planera för vem som ska genomföra dem. 

Vid behov skickas remiss för lämplig behandling eller andra typer av stöd och insatser.

Viktigt att veta om du får en neuropsykiatrisk diagnos!

Om en neuropsykiatrisk diagnos uppfylls medföljer vissa rättigheter som t.ex. att kunna ansöka om vårdbidrag, vilket ni kan läsa mer om på Försäkringskassans hemsida. En diagnos innebär också att det krävs ett särskilt förfarande om du ska ta körkort. Intyg till försäkringskassan är gratis. Ett intyg utfärdat av specialistläkare inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri begärs av Transportstyrelsen då du ansöker om körkortstillstånd. Detta intyg kostar, se anslag på mottagningen. Diagnosen innebär sällan ett hinder till att ta körkort, utan kan istället innebära rätt till särskilda anpassningar i utbildningen och provsituationen.