2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Behöver er relation hjälp att komma vidare?

Har olikheterna som du och din partner uppskattade hos varandra i början  övergått till att bli sådant ni irriterar er på? Leder olika åsikter kring ekonomi, barnuppfostran eller sex ofta till konflikter? Försöker ni ändra på varandra utan att lyckas?

De flesta par stöter på problem ibland men om problemen leder till svårlösliga konflikter kan man behöva hjälp att ta sig vidare. Capio Hjärnhälsan erbjuder parterapi för att hjälpa par som kört fast i negativa kommunikationsmönster att komma vidare.

- Med stöd av en oberoende part får ni hjälp att se nya lösningar, förbättra er kommunikation och acceptera varandras olikheter, säger Paul Howard, leg psykolog och chef för Capio Hjärnhälsan.

Han lyfter fram att den bästa lösningen för alla par inte är att hitta tillbaka till varandra.

 - För vissa par är det mer realistiskt och långsiktigt bra att gå skilda vägar, men i de fall där det finns barn inblandade så kan parterapin hjälpa till att stärka och förbättra den relation man fortfarande har till varandra i föräldraskapet.

All parterapi hos Capio Hjärnhälsan utgår från den kognitiva beteendeterapins grunder och fokus ligger på att förändra beteenden samt att lära sig kompromissa och lösa problem.

Behöver er relation hjälp att komma vidare? Hos Capio Hjärnhälsan får ni snabb och professionell hjälp att bryta negativa mönster i tid.