2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Följ våra kvalitetsresultat i realtid

Nu går det att följa delar av vår kvalitetsdata direkt på webben. De siffror som i nuläget redovisas är resultaten av våra patientenkäter som mäter patienternas erfarenheter i samband med behandling.

Där framgår hur patienterna upplever det bemötande de får, hur delaktiga patienterna upplever sig kunna vara i behandlingen, hur bra information patienterna upplever sig få samt i hur hög utsträckning patienterna skulle rekommendera mottagningen till någon annan.

Resultaten från patientenkäterna uppdateras i realtid vartefter nya svar kommer in, och redovisas kvartalsvis så att man utöver innevarande kvartal även kan jämföra med förra kvartalet.

Här hittar du resultaten för Hjärnhälsan.