2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Praktisk information

Det är viktigt för oss med god information, en välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är grundläggande, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående. Liksom att du har information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet.

Vi erbjuder

Vill du få hjälp?

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på uppdrag av Region Örebro.

Så får du vård hos oss

Så hanterar vi din information