2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Patientsäkerhet

Patientlagen innebär att det ska vara enkelt för dig att förstå vården och att du ska kunna få den information som du behöver för att känna dig trygg med oss.

Lagen vill stärka och tydliggöra din delaktighet i vården tillsammans med oss. 

Du kan, om du vill, kräva att få information om:

 • ditt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för dig med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • att välja behandlingsalternativ, vårdgivare och utförare av sjukvård
 • att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
 • att på begäran få intyg om vården som utfärdats.

Läs vidare