2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Individuell vårdplan

För att din vård hos oss ska bli så bra som möjligt utifrån dina behov så gör vi, tillsammans med dig, en individuell vårdplan.

En individuell vårdplan

En individuell vårdplan ska innehålla de problem, risker och mål som satts upp tillsammans med dig, samt även de åtgärder och ordinationer som du är i behov av. Det kan handla om vilka läkemedel du ska få, om du ska få sjukgymnastik och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel och så vidare. Allt antecknas i din journal så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

Syftet med vårdplanen är att alla personer som är involverade i din vård ska arbeta mot ett gemensamt mål och genomföra de åtgärder som beslutats. Vi gör den individuella vårdplanen i början av din behandling och uppdaterar den så snart det behövs, om din situation förändras.

För oss inom Capio Hjärnhälsan är det viktigt att du känner dig trygg med din vård.