Välkommen till Capio Psykiatri i Linköping och Norrköping

Vi finns här för dig!

 

Linköping
Receptionen 010-105 90 48
Måndag till fredag 8.00-16.00, rådgivning 10.00-12.00 

 

Norrköping
Receptionen 010-105 90 49
Måndag till fredag 8.00-16.00, rådgivning 8.30-11.30 

Som patient är du aldrig ensam

Att prata med oss ger hoppet åter!

Många som mår dåligt psykiskt har också tankar på att skada sig eller ta sitt liv. För oss är det mycket viktigt att den vård och det bemötande vi ger minskar dessa tankar oss er som söker vår hjälp.

Läs mer om hur vi arbetar under Vård hos oss och hur vi mäter dina resultat med CORE

Vet du inte vart du ska vända dig? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss eller läs mer om hur du får vård hos oss

 

Leva med ångest

"Att kunna känna livsglädje igen"

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. Stark ångest kan väcka skamkänslor och det kanske begränsar ditt liv? Det går att förändra tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar ångesten.  

Om ångest

KBT-behandling

Andra sjukdomstillstånd