2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Välkommen till Capio Psykiatri i Linköping och Norrköping

Vi finns här för dig!

 

Linköping
Receptionen 010-105 90 48 måndag-fredag 8.00-16.00
Rådgivning bokas från kl. 8.00 

 

Norrköping
Receptionen 010-105 90 49, måndag-fredag 8.00-16.00
Rådgivning bokas från kl. 8.00 

Som patient är du aldrig ensam

Att prata med oss ger hoppet åter!

Många som mår dåligt psykiskt har också tankar på att skada sig eller ta sitt liv. För oss är det mycket viktigt att den vård och det bemötande vi ger minskar dessa tankar oss er som söker vår hjälp.

Läs mer om hur vi arbetar under Vård hos oss.

Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta oss eller läs mer om hur du får vård hos oss

 

Leva med ångest

"Att kunna känna livsglädje igen"

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. Stark ångest kan väcka skamkänslor och det kanske begränsar ditt liv? Det går att förändra tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar ångesten.  

Om ångest

KBT-behandling

Andra sjukdomstillstånd