2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga.

Vi ser anhöriga som en resurs i vården och du som anhörig är alltid välkommen att följa med på ett besök hos oss. Du kan då få veta mer om din anhöriges problem och hur du på olika sätt kan vara till hjälp. Ofta kan dessutom anhöriga hjälpa oss att få en mer fullständig bild av våra patienters svårigheter.

För vissa diagnosgrupper erbjuder vi dessutom patient-anhörigutbildning i grupp. Alla insatser kräver att patienten godkänner att du som anhörig följer med och är involverad i vården. Ofta är det okej, men det finns också fall där patienten inte vill att anhöriga ska följa med eller få direkt kännedom om vården. I dessa fall kan anhöriga få några enskilda samtal, där vi mer allmänt kan informera om diagnoser och hur man som anhörig mer allmänt kan vara ett stöd.

Många av våra patienter har barn. För dessa kan vi erbjuda olika typer av stöd i form av familjesamtal, där vi hjälper familjen att prata om psykisk ohälsa. En modell som vi ofta använder är Beardslees familjeintervention.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss