Psykiska sjukdomar

Att våga bryta mönster och få bekräftat varför man mår dåligt kan vara nog så skrämmande, men även befriande.

Det finns många olika typer av psykiska sjukdomar. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Vardagen kan präglas av störningar i upplevelser och beteenden. 

Psykiska sjukdomar innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Till vanliga psykiska sjukdomar räknas bland annat depression, ångest, schizofreni och bipolär sjukdom. Vi kan utreda och behandla olika typer av psykisk sjukdom med såväl läkemedel som terapeutisk behandling.