Psykiska tillstånd

Att våga bryta mönster och få bekräftat varför man mår dåligt kan vara nog så skrämmande, men även befriande.

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Vardagen kan präglas av störningar i upplevelser och beteenden. 

Psykiska tillstånd innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Olika psykiatriska tillstånd- och/eller funktionshinder är bland annat depression, ångest, schizofreni och bipolär. Vi utreder och behandla psykiatriska tillstånd- och/eller funktionshinder med såväl läkemedel som terapeutisk behandling.