Psykiska tillstånd

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Det är också vanligt att man blir deprimerad, får ångest, fysiska besvär och att man kanske börjar försöka hantera sina symptom med hjälp av alkohol och droger. När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos och att utifrån det planera din behandling.