2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Psykiska tillstånd

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Det är också vanligt att man blir deprimerad, får ångest, fysiska besvär och att man kanske börjar försöka hantera sina symptom med hjälp av alkohol och droger. När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos och att utifrån det planera din behandling.