2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Autismtillstånd

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för olika typer av autism och är en form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Gemensamt för de olika typerna är att det rör sig om nedsatt förmåga när det handlar om socialt samspel och kommunikation, samt begränsade upprepande beteenden, intressen och aktiviteter. Du kan också vara över-, underkänslig för olika sinnesuttryck som till exempel beröring, lukter, ljud och smaker.

Lätt för att lära om intresse finns

En typ av autismspektrumtillstånd är Aspergers syndrom, som också kallas för högfungerande AST eller Asperger. Ungefär en person av 200 anses ha Asperger. Det är en lindrigare form av autism med normalbegåvning, som också kan ligga över genomsnittet inom några eller fler områden.

Symtomen kan vara olika starka för olika personer. Ofta tar vissa intressen upp stor del av din tid om du har Aspergers syndrom, du har lätt för att fokusera och bli engagerad i det som intresserar dig och kan ha väldigt lätt för att lära dig fakta och lägga märke till detaljer.

Du kan bli stressad om du behöver göra något som är nytt och ovant för dig, och behöva göra sysslor mer medvetet steg för steg. Du kan hamna i rutiner och beteenden som känns svåra att bryta.

Svårt att läsa av känslor

Kommunikationen med andra kan vara besvärlig, du blir inte alltid förstådd och har svårt att förstå vad andra menar om de inte säger det rent ut. Ofta har personer med Asperger ett mycket stort ordförråd, men problem med att uppfatta när ord används bildligt eller har fler betydelser.

Ansiktsuttryck och kroppsspråk är inte självklart för dig, inte heller att själv använda sociala signaler som ögonkontakt och gester. Därför kan det också vara svårt för dig att läsa av andras känslor och märka när någon blir ledsen exempelvis.

Vad Aspergers syndrom beror på är inte helt känt, troligen beror det på fler saker och kan ha ärftliga förklaringar. Att biologiska släktingar har liknande personlighetsdrag är vanligt. Vad man vet är att Asperger inte beror på psykosociala problem i barndomen, och det är heller inget som du själv kan rå för.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss