2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Bipolär sjukdom

Att ha bipolär sjukdom innebär att du växlar mellan att vara manisk eller deprimerad, med friska intervall däremellan.

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det också kallas för, innebär att du växlar mellan att vara antigen manisk eller deprimerad, ibland kan du ha också maniska och depressiva symtom samtidigt. Vanligtvis är du helt frisk mellan dessa perioder.

Kan bli omdömeslös

Under en manisk period är förhöjd sinnesstämning vanligt, du blir överaktiv och får ett ökat självförtroende. Din omgivning kan uppleva dig som intensiv och sömnbehovet kan minska. Du kan också bli lättirriterad, orolig och aggressiv samt omdömeslös - vilket kan skapa problem ekonomiskt och i relationer.

Under de depressiva perioderna är du ofta nedstämd. Livet kan kännas tungt och du får svårt att koncentrera dig. Självförtroendet blir sämre och känslan av hopplöshet är stor. Sömnbesvär och förändrad matlust är vanligt. Självmordstankar kan förekomma, därför är det viktigt att söka vård. Symtomen kan förvärras om man inte får behandling.

Det finns två typer av bipolär sjukdom:

Bipolär sjukdom typ 1

Innebär att du växlar mellan allvarliga perioder av svåra manier och depressioner. Ofta får du svårt att klara dig själv, och det brukar vara nödvändigt med vård på sjukhus, särskilt vid mani.

Bipolär sjukdom typ 2

Innebär att du har återkommande depressioner men också perioder med hypomanier, lindrigare maniska symtom: ett allmänt glatt humör med ökad energi och större kreativitet, som kan vara svårt att uppfatta som ett sjukdomstillstånd. Symtomen vid depressionerna behöver inte vara samma som vid en vanlig depressionssjukdom, du kan till exempel ha ett ökat sömnbehov och sug efter sötsaker. Därför fungerar ofta inte vanlig behandling mot depressioner utan du måste få medicin som stabiliserar stämningen.

Drabbar lika många kvinnor som män

Knappt två av 100 drabbas av bipolär sjukdom, ungefär lika många kvinnor som män. Män har oftare maniska perioder, medan kvinnor oftare lider av depression. Insjuknande sker första gången i 20-årsåldern, men kan ske i tonåren, och nästan alltid före 35 års ålder.

Både arv och miljö är viktiga förklaringar till varför du får bipolär sjukdom. Risken att insjukna är större om du har en nära släkting som har sjukdomen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss