2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Borderline

Att ha en känslomässig sårbarhet gör det svårt för dig att kontrollera dina känslor. I ena sekunden kan du känna dig jätteglad för att i andra sekunden vara djupt olycklig.

Borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabil personlighetsstörning är olika benämningar på samma diagnos och innebär att du har en känslomässig sårbarhet. Du har svårt att kontrollera dina känslor och snabba känslomässiga svängningar är vanligt. Du kan gå från jätteglad till olycklig på en sekund. När du blir arg kan vreden bli intensiv och inte stå i proportion till vad som orsakar den.

Inre tomhet

Symtomen skiljer sig från person till person, men det är vanligt att du känner dig ensam och missförstådd. Du kan uppleva en tomhet inom dig och vara osäker på vem du egentligen är. En stark rädsla för att bli övergiven kan finnas och en osäkerhet på om du kan lita på omgivningen kan uppstå.

Dina relationer påverkas av dina humörsvängningar och du kan pendla mellan att höja din partner till skyarna och känna starka känslor av nedvärdering.
Impulsivitet förekommer också, som missbruk av droger, sex, mat eller pengar.

Risk för självskadebeteende

I ett sätt att fly undan dina starka känslor finns risken för ett självskadebeteende, att du skadar dig själv fysiskt för att "döva" dina egentliga känslor. I stunden kan det kännas lättare, men det är inte en lösning att skada sig. Självmordstankar är inte ovanliga. Det är viktigt att du får hjälp att lära dig att hantera dina känslor på ett annat sätt.

Orsaken till emotionellt instabil personlighetsstörning är inte känd. Man tror att det kan bero på en särskild känslomässig sårbarhet, ibland kombinerat med upplevelser från barndomen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss