2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Olika ångesttillstånd

Gemensamt för alla ångestsyndrom är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den påverkar och begränsar ditt vardagliga liv.

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera yttringar av ångest. Ångest är kroppens sätt att reagera på vad man upplever som fara och visar sig bland annat genom hjärtklappning, oro, svettningar, illamående och att du får svårt att andas. Det kan kännas skrämmande och obehagligt, men är ofarligt.

Många kan uppleva obehag vid situationer som till exempel arbetsintervjuer eller att prata inför en stor grupp. Men det handlar då mer om en tillfällig stress, en vardaglig oro. Gemensamt för ångestsjukdomarna är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den begränsar och tar över ditt dagliga liv.

De olika ångestsyndromen är:

  • Generaliserat ångestsyndrom: en närmast ständig, okontrollerbar oro kring framtida, förväntade katastrofer.
  • Posttraumatiskt stressyndrom: plågsamma återupplevanden av ett trauma.
  • Social fobi: rädsla för andras granskning och att göra bort sig.
  • Specifik fobi: rädsla för särskilda situationer, platser, företeelser eller djur.
  • Tvångssyndrom: påträngande irrationella tankar och tvångshandlingar.
  • Paniksyndrom med agorafobi: rädsla för fysisk kollaps, som leder till undvikande av platser där individen känner sig trängd.