2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Schizofreni

Schizofreni tillhör samlingsbegreppet psykossjukdomar. Personer med schizofreni har en verklighetsuppfattning som skiljer sig från andra människors.

Schizofreni är en form av psykos, vilket innebär att du uppfattar verkligheten på ett annorlunda sätt. Att skilja mellan vad som är verklighet och fantasi är ofta svårt. Sjukdomen utvecklas vanligtvis under en längre period där du grubblar och är orolig. Du har sömnsvårigheter och kan få plötsliga vredesutbrott som kan verka helt omotiverade. Du blir inåtvänd och isolerar dig från dina närstående.

Vanföreställningar om hot

Schizofreni visar sig också genom vanföreställningar och hallucinationer – du kan höra röster eller känna dig övervakad och hotad. Ordet Schizofreni betyder kluvet sinne, men sjukdomen innebär inte att du är kluven eller har två personligheter. En annan missuppfattning är att schizofrena personer har synhallucinationer och ser syner.

Om du har schizofreni kan det vara svårt att umgås med folk och du kan vilja hålla dig för dig själv. Du kan vara överkänslig för intryck. Bakgrundsljud och synintryck kan vara störande vilket gör det svårt för dig att vistas i miljöer med mycket människor.

Insjuknande sker i 20-årsåldern

Du är också stresskänslig och kan ha svårt att sköta planering och ekonomin. Behovet av personlig integritet i hemmet är ofta stort.

Tiden för insjuknandet sker oftast när du är ung, vanligtvis runt 25 år. Insjuknande efter 45 års ålder är ovanligt. Schizofreni varar minst ett halvår och oftast hela livet, men med åren brukar sjukdomen bli lindrigare förutsatt behandling.

Schizoaffektivt syndrom

Det finns olika former av schizofreni. Schizoaffektivt syndrom är en av dem, och innebär en kombination av schizofrena symtom och manodepressiv sjukdom. Det innebär att du under samma sjukdomsperiod har både vanföreställningar och starka sinnestillstånd i manisk eller depressiv riktning. Av alla som insjuknar med schizofrena symtom, utvecklar en av tio schizoaffektivt syndrom.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss