Varje patient är ett nytt möte

Att finnas till för patienten anser Karin är hennes viktigaste uppgift som mentalskötare på Capio Psykiatri Lysekil.

– Att det är en bra anda här på vårt Capio är viktigt, säger Karin som har arbetat på mottagningen sedan 2009, när den startades. Innan dess jobbade hon i över tjugo år på ett behandlingshem med olika inriktningar, senast personlighetsstörningar och psykoser.
– När jag kom hit var det nytt för mig med öppenvård, så det var väldigt spännande. På behandlingshemmet levde man med patienter dygnet runt och det kunde vara jobbigt. Här träffar jag patienten en timme och sedan är det ett nytt möte.

Omväxlande och lärorikt

Hon beskriver sitt yrke som omväxlande och lärorikt – varje patient är ett nytt liv och ett nytt möte. Det ger henne mycket. Att finnas till för patienten är hennes viktigaste uppgift säger hon. Patientgruppen hon möter är psykospatienter, som hon träffar både på mottagningen och gör hembesök hos tillsammans med läkare.
– Jag har inga terapisamtal utan arbetar mer stödjande, och hjälper psykospatienter att lära sig leva ett självständigt liv, att ta hand om och förstå sin sjukdom.
Arbetet kan också upplevas lite stressande ibland, vilket för Karin beror på att hon har fler funktioner på mottagningen - och det gäller att få ihop det med möten och planering.

Utmanande utveckling

Hon fungerar som kontaktperson gentemot bland annat Försäkringskassan med ständig uppföljning om patienter gällande intyg och andra frågeställningar, hon är med på samverkansmöten och ser sedan till att information förs vidare till kollegorna. Genom samarbetet med Försäkringskassan och andra vårdgivare samt det kollegiala samarbetet känner hon att hon hela tiden lär sig och utvecklas, men att det också är en utmaning.
– Vårdarbetet är hela tiden en utveckling, en process, vilket är en utmaning. Man ska känna att man har tiden för det också, när man också är uppbokad med patienter.

Empati är viktigt

Var tredje helg och var tredje torsdagskväll jobbar hon i det Mobila teamet med hembesök och rådgivning via telefon. Hon arbetar också i receptionen en dag i veckan.
– I botten är jag utbildad inom handel och kontor, så därför är det kul att vara i receptionen också. Jag tycker att det är roligt med organisering.
Att ha empati och vara en problemlösare är egenskaper som Karin känner att hon har nytta av i sitt arbete.
– Ibland kanske man tar på sig lite för mycket, men hellre det i och med att många av våra patienter är väldigt ensamma och inte har någon annan att vända sig till. Då kan de behöva stöd och stöttning i samtal.

Mitt arbete som skötare en vanlig dag!

En dag i veckan är jag i receptionen så att ordinarie receptionist ska få tiden att skriva journalanteckningar. Jag tar emot patienterna, har hand om telefonen och skriver räkningar.

I mobila teamet arbetar jag var tredje torsdag samt helg. Och sedan finns jag på mottagningen som skötare, ger stöttande samtal till psykospatienter och gör hembesök.
Utöver det har jag möten med socialtjänsten, Försäkringskassan och andra vårdgivare. Mitt jobb är väldigt skiftande, men en vanlig arbetsdag finns. Eftersom jag alltid har gått på schema så är jag van vid att ha lite skiftande. Jag tycker att det är bra.