2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Projekt Beroende

Sprutbytesprojekt

Utvärdering av sprutbytesprojekt med insamling av data, prevalens, riskbeteende, under 4 år till 2017.

Deltagare:  Överläkare Martin Kåberg, Capio Maria och Prof. Johan Frank KI, CPF.

Användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning.

Icke-interventionell prospektiv kohortstudie i flera länder för att undersöka användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning, forskningssjuksköterska/studiekoordinator Aina Högdahl i samarbete med Lundbeck AS.

Deltagare: Överläkare Lars Blomström, Capio Maria, Nationell huvudprövare, överläkare Olle Frisén, prövare, Aina Högdahl, forskningssjuksköterska/studiekoordinator.

Läkemedel och exponering i kombination mot PTSD

Studie som utvärderar effekt av läkemedel och exponering i kombination mot PTSD hos kvinnliga patienter med beroende.

Deltagare: Överläkare Mikael Sandell, ssk. Linus Norberg, ssk. Annika Widegren, Capio Maria, Forskargruppsledare Markus Heilig, Med dr Åsa Magnusson KI, CPF.

Heptatits C among people who inject drugs

Doktorandprojekt, Hepatitis C among people who inject drugs in Sthlm-natural history and treatment as prevention.

Deltagare: Överläkare Martin Kåberg.