2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Brukarorganisationer

Vill att alla våra samverkanspartners känner sig väl bemötta av oss, upplever det lätt att komma i kontakt med oss och att det är lätt att samverka med oss.

Precis som att det är viktigt att ta reda på vad våra patienter tycker om oss, är det viktigt att undersöka hur nöjda brukarorganisationerna är med oss och vårt samarbete. Därför genomför vi årligen en kundundersökning riktad mot brukarorganisationerna i området i form av en webbenkät.

Alla frågor är ställda som påståenden, till exempel ”det är lätt att få kontakt med Capio”, och har sex svarsalternativ som är graderade från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Målet är minst 4,00.

Våra mål nådes när det gäller bemötande och tillgänglighet men inte när det gäller att vi tar initiativ till samverkan och att vi tar till oss synpunkter. Det är inte heller tillräckligt smidigt att samverka med oss. Det behöver vi jobba vidare med. Svarsfrekvensen är inte så hög så tyvärr går det inte att dra några generella slutsatser.

Representerar du en brukarorganisation men blev inte tillfrågad att vara med i undersökningen? Kontakta oss och lämna dina kontaktuppgifter!