2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Nyheter

Den första juli tar vuxenpsykiatrin över ansvaret för stöd och behandling för dig som har någon form av Autismspektrumtillstånd (AST).

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för olika typer av autism och är en form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gemensamt för de olika typerna är att det rör sig om nedsatt förmåga när det handlar om socialt samspel och kommunikation, samt begränsade upprepande beteenden, intressen och aktiviteter. Du kan också vara över-, underkänslig för olika sinnesuttryck som till exempel beröring, lukter, ljud och smaker.

Förändrat uppdrag för vuxenpsykiatrin i regionen

Vuxenpsykiatrin i regionen har som uppdrag att utreda personer 18 år och äldre där det finns en frågeställning kring om personen har AST eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder. Men stöd och behandling ges i nuläget endast avseende ADHD/ADD, medan ansvaret för stöd och habilitering avseende personer med AST ligger hos habiliteringen. Från och med första juli kommer detta att ändras så att vuxenpsykiatrin i regionen övertar ansvaret för dessa insatser för personer med AST som inte samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning.

Capio Psykiatri möter det nya uppdraget

Capio Psykiatri Östergötland har sedan länge neuropsykiatriska team på mottagningarna i Linköping och Norrköping. I dessa team finns läkare, psykolog, arbetsterapeut, socionom och sjuksköterska. Vi förstärker under våren 2016 teamen med medarbetare som har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och behandling avseende AST.

När uppdraget att överta hela ansvaret för personer med AST utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning övertas av vuxenpsykiatrin kommer vi att kunna erbjuda en hög kompetens avseende utredning, stöd avseende funktionshindret och behandling av eventuell samsjuklighet.