2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

HBTQ-diplomering

Våra verksamheter i Linköping och Norrköping är de första psykiatrisk verksamheterna i region Östergötland som är HBTQ-diplomerade. 

All personal inom Capio Östergötland har genomgått en Homo-, Bi-, Trans- och Queer-utbildning vilken resulterat i en HBTQ-diplomering av verksamheterna! Bakgrunden är att HBTQ-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. HBTQ-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas.

Genom diplomeringen har personalen på Capio en grundläggande kunskapsbas kring heteronormativitet och dess konsekvenser samt om HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation. Diplomeringen innebär även att verksamheterna följs upp inom 6-12 månader som en del av processen och att ”catch-up-utbildning” erbjuds till nyanställd personal. Diplomeringen är giltig under tre års tid.

Vill du få hjälp? Eller önskar mer information? Kontakta oss!

 

Linköping - psykolog Hanna Tilling 010-105 90 48
hanna.tilling@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.