2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Årskontroll

Minst en gång per år kallas du till Årskontroll för att säkerställa att du får rätt behandling utifrån ditt aktuella hälsotillstånd.

Alla patienter kallas till Årskontroll minst en gång per år. Detta är ett sätt att följa alla patienter för att kunna ge rätt behandling utifrån det aktuella hälsotillståndet.

Årskontrollen görs enligt en mall som är lika för alla och innehåller bland annat:

  • Ett årligt läkarbesök.
  • Översyn av pågående behandling och insatser och att man tar ställning till förändrad behandling och förändrade insatser.
  • En läkemedelsgenomgång samt förskrivning av läkemedel.
  • Provtagning och viktkontroll.
  • Utfärdande av licenser och intyg som behövs.
  • Genomgång av aktuell Vårdplan och eventuell Krisplan.
  • Ett ställningstagande till fortsatt behandlingskontakt eller avslut av kontakt.

Alla patienter får samma frågor. Detta är ett sätt att ta reda på hur just den här mottagningen fungerar och vad som behöver förbättras.

Capio Psykiatri rapporterar löpande in kvalitetsdata till Nationella psykiatriska kvalitetsregister för att säkra vårdens kvalitet. Den information som registren får del av hämtas bland annat från Årskontrollen. Läs mer om kvalitetsregister