2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Kvalitetsregistret

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Psykiatri rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till Nationella psykiatriska kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Kvalitetsregistren ger möjlighet att jämföra olika enheter i landet med varandra över tid och se om den behandling som används är den har mest stöd i forskningen. Data som samlas in kan även användas för ny forskning. Ju fler personer som är med desto säkrare blir resultaten.

För att data ska skickas till registren måste du ge din tillåtelse. Du kommer att få en fråga om detta och ditt svar dokumenteras i journalen.

Den information som registren får del av hämtas från Årskontrollen samt till exempel lab-värden, läkemedelsordinationer, diagnos med mera ett år bakåt i journalen. Informationen granskas av personal vid mottagningen innan det skickas till det aktuella Kvalitetsregistret.

Capio Psykiatris specialistpsykiatriska mottagningar deltar i följande nationella register:

 

Bipolär - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

PsykosR - nationellt kvalitetsregister för psykosvård

BUSA - nationellt register för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

Dessutom genomförs interna mätningar som är knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global Assessment of Functioning, GAF, som bidrar till att skapa en sammanfattande klinisk status.