2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vårdskador

Om du har fått en skada i samband med din vård, och om denna skada hade kunnat undvikas kallas det vårdskada. Skadan behöver inte vara kroppslig utan det kan lika väl handla om psykiskt lidande.

Det är Patientsäkerhetslagen som talar om vad en vårdskada är och vad man ska göra när de uppstår. Där står det att en vårdskada avser ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (5§).

Komplikationer som bedöms att inte ha kunnat undvikas är inte en vårdskada. Inte heller om en behandling inte gav önskat resultat.

Bestämmelserna gäller all hälso- och sjukvård, tandvård och apotek.

Två typer av vårdskador

En allvarligare vårdskada som inte läker ut, ger ökat vårdbehov eller i värsta fall bidrar till dödsfall benämns Allvarlig vårdskada. Detta gäller även om det funnits risk för en allvarlig vårdskada.

Exempel på händelser som kan ge vårdskador är exempelvis felbehandlingar, försenad eller utebliven behandling, felmedicineringar eller att du fått information som varit bristande.

Allt ska utredas

För vårdgivaren spelar det ingen roll om en vårdskada är allvarlig eller inte, de ska göra en utredning, ta reda på vad som har hänt och beskriva vad de gör för att inte någon annan ska drabbas av samma sak.

Lex Maria

För allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador krävs mer än utredning av vårdgivaren. Förutom den egna undersökningen ska vårdgivaren göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en sådan anmälan som kallas Lex Maria-anmälan.

Som patient ska du få information om alla typer av vårdskador. Om vårdskadan är allvarlig och har lett till en Lex-Maria-anmälan, ska du få veta hur det går med ärendet.  Du ska också ha möjlighet att berätta för IVO vad som hänt (har du inte möjlighet själv kan en anhörig berätta).

Din rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). På deras hemsida kan du börja HÄR för vägledning.

Hur gör jag?

  • Kontakta alltid din vårdgivare först om du har synpunkter på din behandling.

  • Patientnämnderna i Sverige är oberoende instanser som kan stötta och bistå dig som patient i kontakten med en vårdgivare. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade.

  • IVO har på sin hemsida en guide där du steg för steg får information och valmöjligheter som hjälper dig att hantera ditt ärende på bästa sätt. Du kan även tipsa IVO om missförhållanden i vården.