2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Så får du vård hos oss

Du kan komma till oss via remiss eller egenanmälan och behöver inte bo i kommunen. Vår strävan är att erbjuda dig ett besök inom 30 dagar

Normalt kommer du som patient i kontakt med Capios specialistvård via remiss från primärvården, företagshälsovård eller via akutbesök på sjukhusen. Du kan även själv, utan remiss från primärvården, kontakta Capios specialistvård genom en egenremiss. Blankett för detta finns i på denna sida eller på 1177.se. Du kan dock inte remittera dig själv till diagnostiska undersökningar, som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar.

Egenremisser bedöms enligt samma medicinska principer och riktlinjer som övriga remisser inom Region Östergötland. Efter det att Capio gjort en bedömning kommer du få ett svar med besked från oss.

Du kan söka öppen specialistvård på Capio Psykiatri (vård som inte kräver inläggning på sjukhus) även om du kommer från en annan region än Region Östergötland. I vissa fall kan din region då kräva att du har en remiss. Ta kontakt med Patientkontoret inom din egen region vad som gäller för just dig.

Från bedömd och accepterad remiss ska vi erbjuda ett första besök inom 30 dagar

Innan ditt besök

Innan ditt besök har du säkert frågor som du önskar svar på. Det är bra om du också funderar igenom vad dina problem handlar om, när de började och om de förändrats över tid så att du kan ge oss en så tydlig bild som möjligt när du kommer.

Ibland kan det även vara bra att ha någon närstående med sig vid första besöket, för att inte missa någon information men den du möter på mottagningen kommer också att vilja prata med dig i enrum. 

Byta vård till oss

Om du önskar byta vårdgivare och komma till oss istället, är det bra om din aktuella behandlare skickar en remiss till oss, så att vår läkare kan få en bild av din problematik. Det kan också bli aktuellt att läkaren hos oss önskar journalkopior från tidigare behandlare. Om du går hos den landstingsdrivna mottagningen i Östergötland är det viktigt att det i remissen framgår om du lämnat ditt godkännande till att vi får ta del av dina journaler därifrån. Om du har din vård utanför Östergötland är det bra om bifogar journalkopior med remissen. Ju mer vi vet om dig ju lättare är det för oss att ge dig rätt vård.

Bra att tänka på

Är att vi är en specialistpsykiatrimottagning som tar hand om psykiatrisk problematik som ryms inom specialistpsykiatrins uppdrag, som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, adhd och emotionellt instabil personlighetsstörning. Ett annat exempel är allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan större resultat.

Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär bedömning och behandling av lättare depressioner och ångesttillstånd samt kriser vid separationer till exempel.

Mår du dåligt och behöver hjälp innan ditt besök hos oss, ber vi dig vända dig till psykiatrisk akutsjukvård där du bor. Våra enheter finns i Linköping och Norrköping.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss eller undrar över något annat, så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Capio Psykiatri Linköping

Receptionen 010-105 90 48, helgfri vardag 08.00-16.00
Rådgivningbokas från 08.00
Adress: Nygatan 22, 582 19 Linköping 

E-post: capiopsykiatrilinkoping@regionostergotland.se

Capio Psykiatri Norrköping

Receptionen 010-105 90 49, helgfri vardag 08.00-16.00
Rådgivning bokas från 08.00
Adress: Trädgårdsgatan 6A, 602 24 Norrköping

E-post: capiopsykiatrinorrkoping@regionostergotland.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.