2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

IFS - Centrala Stockholm Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

Motala Fontänshus - där man tillåts vara sig själv. Ett klubbhus för dig som drabbas av psykisk ohälsa och har, eller har haft kontakt med psykiatrin, och för dig som är drogfri.

AAF - Autism och Aspergerföreningen Östergötland - ideell förening som verkar för att skapa bästa möjliga villkor för alla, barn, ungdomar och vuxna, med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd inom Östergötlands län. 

ÅSS - Ångestsyndromsällskapet - ger stöd till människor med ångest och till deras närstående, samt verkar för deras intressen i samhället.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa - är en ideell organisation. Våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - Många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

ATTENTION - intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. Arbetar för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver på arbetet, i skolan och på fritiden.

NP VISION - i dina ögon - I DINA ÖGON handlar om hur Thomas tidigt anar något annorlunda hos sin dotter. Han söker hjälp i jakten på en lösning hos myndigheter men får istället i flera år kämpa mot det han behöver minst – skuld.

Frisk och Fri - Riksförening mot ätstörningar - verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.