Psykisk hälsa eller ohälsa?

Psykisk hälsa eller ohälsa är ett stort begrepp, och innebär allt från mindre till större besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull. Att man kan använda sina resurser väl, vara delaktig i samhället och att man har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. Psykiska hälsan handlar om att må bra inombords, vara nöjd med sig själv och livet i stort.

Alla människor känner ibland ångest, stress, nedstämdhet och oro. Det är naturligt och en del av livet. Ofta hjälper det att prata om sina känslor med någon närstående. Men om känslorna inte ger med sig och om de är så starka att du inte vet hur du ska hantera dem bör du kontakta oss för att få professionell hjälp. 

Läs vidare