2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Behandlingar

Vi erbjuder vård och behandling som visat sig vara verkningsfulla. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss får du kunskaper och verktyg för att aktivt kunna delta i din behandling och sätta upp egna mål. Vi erbjuder ett flertal olika beprövade (evidensbaserade) behandlingsmetoder, exempelvis KBT (Kognitiv beteendeterapi) och läkemedelsbehandling. Vi skräddarsyr behandlingen så att den passar just dig.

Noggrann diagnostik, och att sätta rätt diagnos från början är viktigt för att snabbt kunna sätta in bästa behandling. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av behandlingsresultaten, såväl för dig som enskild patient som övergripande. Vi följer nationella rekommendationer och de regionala vårdprogrammen.