För dig med äldre barn

Beardslee's familjeintervention är avsedd för familjer med barn 8–15 år där en förälder behandlas för depression eller annan psykiatrisk diagnos.

Målet är att hjälpa föräldrarna att börja prata om sjukdomen med barnen och att främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddsfaktorer i barns utveckling. Andra mål är att förbättra barnens förståelse för förälderns sjukdom och minska barnens oro och känslor av skuld, samt att förbättra familjeklimatet.

Insatsen omfattar vanligtvis sex samtal med en eller två veckors mellanrum samt uppföljande samtal efter sex månader. Behandlaren träffar först föräldrarna för att få en bild av familjens sjukdomshistoria och föräldrarnas tankar om hur barnen kan ha upplevt sjukdomen. Därefter har man individuella samtal med barnen och pratar bland annat om deras upplevelser av föräldrarnas sjukdom, och hjälper dem att förbereda sig för familjesamtalet. Därefter träffar man hela familjen tillsammans. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss