Traumabehandling EMDR

EMDR är en behandlingsmetod som underlättar för hjärnan att bearbeta traumatiska minnen.

Vid posttraumatisk stress använder vi behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Posttraumatisk stress uppstår när olika omständigheter omöjliggör eller försvårar för hjärnan att bearbeta traumatiska händelser, vilket innebär att en person kan plågas av symtom som flashbacks, påträngande minnesbilder, mardrömmar, ångest, depression, låg självkänsla, negativ självbild och svårigheter att uppleva känslor. Behandlingen syftar till att reducera den negativa påverkan traumat har på en person här och nu.

Ögonrörelserna (alternativt kan man använda sig av känsel eller hörsel) är ett inslag i behandlingen som innebär att hjärnan aktiveras på ett sätt som underlättar att bearbeta traumatiska minnen.

Antal behandlingstillfällen varierar

En EMDR-session pågår under cirka en till en och en halv timme. Antalet behandlingstillfällen varierar, ibland kan det vara tillräckligt med en till fem gånger när det gäller ett enstaka trauma i vuxen ålder, medan upprepade trauman under uppväxten oftast kräver betydligt fler sessioner.

EMDR kan också användas som ett återkommande inslag i en längre psykoterapeutisk behandling eller vid andra svårigheter än posttraumatisk stress, där symtomen är förknippade med svåra livshändelser.

Hos Capio Psykiatri Norrköping arbetar certifierad EMDR terapeut.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss