2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Inledande bedömning

För att du ska få rätt vård görs alltid en inledande bedömning innan behandling.

Alla nya patienter hos oss genomgår en psykiatrisk bedömning. Denna kan göras av medarbetare med olika yrkestillhörighet. Bedömingens omfattning varierar från ett eller flera samtal till mer omfattande utredningar.

När bedömningen är klar tar vi ställning till de svårigheter som du har och om de tillhör specialistpsykiatrin, det vill säga om det är psykisk problematik som ryms inom specialistpsykiatrins uppdrag, som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, adhd och emotionellt instabil personlighetsstörning. Ett annat exempel är allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan större resultat.

Bedömer vi att din problematik inte faller under specialistpsykiatrin, så remitterar vi dig vidare till vårdcentralen som ansvarar för första linjens psykiatri, det vill säga bedömning och behandling av lättare depressioner och ångesttillstånd samt kriser vid separationer till exempel.

Den inledande bedömningen ligger till grund för diagnostik och vilken behandling som passar just dig. En vårdplan upprättas sedan tillsammans med dig.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss