2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis adhd/add eller autism/Aspergers syndrom.

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som adhd/add eller autism/Aspergers syndrom kan du efter beslut genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

Även om det är en viss diagnos som du misstänker så undersöks ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser, både för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

Syftet är att kunna ge rätt hjälp och stöd, samt att öka insikten hos dig och dina anhöriga om hur du fungerar och vad du behöver för att fungera och må bättre.

Om du inte redan är patient hos oss, vänder du dig till din vårdcentral där de första testerna görs innan du blir remitterad till oss.

Vad som ingår:

 • Du får fylla i några olika formulär som handlar om hur du fungerar, eller har fungerat, i vardagen.

 • Samtal om vilket mål du själv har med en utredning och om det finns något annat du vill ha svar på. Som till exempel vilka som är dina starka sidor, om du har problem med inlärningen eller om det bara handlar om koncentrationssvårigheter.

 • Samtal med dig om hur du har fungerat under livet och vilka som är dina svårigheter i dag. Även strukturerade intervjuer där man frågar efter vissa specifika symtom genomförs. Du har kanske fått berätta din "sjukdomshistoria" tidigare i kontakt med psykiatrisk eller annan vård, men i den här utredningen fokuserar man mer på hur du fungerar "i grunden", utöver eventuella perioder av psykiska problem.

 • Samtal, samt ifyllning av skattningsformulär, med en förälder eller annan person som kände dig väl under barndomen. Detta görs för att det är svårt att själv minnas fullt ut hur man var som liten. Vid alla dessa diagnoser krävs att man har haft problemen redan som liten.

 • Psykologtester utifrån behov. Du får göra olika typer av uppgifter som mäter förmågor som till exempel uppmärksamhet, minne och förmågan planera. Testerna görs vid två-fyra tillfällen, under två-tre timmar med paus per gång. Tiden anpassas till hur länge du orkar vid varje tillfälle.

 • Ibland beställs kopior av journaler och andra register från till exempel tidigare vård, skolsköterska, militärtjänst etcetera.

 • Ofta har du redan träffat en läkare inför remiss till utredning, men ibland kan kompletterande undersökningar behövas.

Bra att tänka på innan psykologtestningen

Ta med dig glasögon/linser om du behöver det. Om du har tagit droger eller fått ECT ("elbehandling") under de senaste månaderna är det viktigt att du berättar det eftersom det kan påverka din prestation på en del av testerna. Om du tar lugnande/ångestdämpande läkemedel bör du den dagen vänta med att ta medicinen tills efter testningen är klar, om det är möjligt.

Vad händer sen?

Efter genomgången utredning får du återkoppling kring eventuell diagnos, vad den i så fall innebär, samt vilka starka och svaga sidor som framkommit under utredningen. Vi utreder och erbjuder behandling för både ADHD och autismspektrumstörningar.

Utredande personal

De yrkesroller du vanligtvis kommer i kontakt med under utredningen är:

 • Läkare, specialist – ansvarar för den medicinska bedömningen.
 • Psykolog – utför tester och intervjuer.
 • Arbetsterapeut – utför intervjuer, bedömer funktionsförmåga.

Utöver läkare, psykolog och arbetsterapeut kan du även få träffa:

 • Sjuksköterska eller skötare – intervjuar, samordnar och sköter administration.
 • Kurator – intervjuar, har kompetens kring socialt stöd, från till exempel socialtjänsten.
 • Fysioterapeut – bedömer neurologisk och motorisk funktion.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon: Linköping 010-105 90 48 / Norrköping 010-105 90 49.

Boka tid

Är du patient och behöver boka in en ny besökstid ringer du till din mottagning helgfria vardagar 08-16.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss