Vi mäter dina resultat med CORE

Vi mäter ditt välmående och dina framsteg i vår behandling med CORE (Clinical Outcomes in Routine Evaluation).

Många som mår dåligt psykiskt har också tankar på att skada sig eller ta sitt liv. För oss är det mycket viktigt att den vård och det bemötande vi ger minskar dessa tankar hos de som söker vår hjälp.

Nu kan vi också visa att det räcker med ett samtal hos en av våra behandlare för att minska både tankar på skada sig själv och andra. Detta kan vi se med hjälp av ett frågeformulär CORE (Clinical Outcomes in Routine Evaluation) om psykiskt mående som alla våra patienter fyller i före varje besök hos oss. 

Vi använder CORE för att kunna mäta andelen patienter som blir bättre men också möjliggör för oss kunna utvärder vår behandling av dig som patient och kunna ändra behandling om resultat uteblir.

Så använder du som patient CORE 

Vid ditt första besök fyller du i ett CORE-formulär med 34 frågor. Detta görs på en dator i väntrummet. Vid nästa besök fyller du i ett kortare formulär som består av hälften så många frågor. Normalt sett fyller du i CORE vi varje besök på mottagningen under förutsättning att det inte handlar om mer än ett besök per vecka.

Resultat av att använda CORE

Redan efter ett besök kan vi se att den genomsnittliga riskpoängen mer än halverats, från 8 till 3. Vi tror att mötet med en empatisk och kunnig medarbetare i sig gör att våra patienter känner sig förstådda och börjar kunna se att det finns en väg framåt men nu kan vi även mäta att vi ger rätt behandling till dig som patient.