2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Att må dåligt - vad betyder det för dig?

Har drogerna tagit över ditt liv? Kretsar dagen kring att jaga droger?

Heroin, opium, tramadol och kodein är några exempel på opioider. Opioider är starkt beroendeframkallande, beroendet yttrar sig som både fysiska och psykiska abstinenssymtom. Alla opioder är narkotikaklassade.

Opioidmissbruk och beroende medför allvarliga livsstilsproblem med ökad risk för dödlighet, smittspridning, hemlöshet och kriminalitet, samt somatiska och psykiatriska komplikationer. Missbruk och beroende av opioider kan även förekomma hos dig med värk- och smärtproblematik. Att avsluta ett opioidberoende är en svår uppgift, du kan må mycket dåligt och få svåra abstinenssymtom.

Vi ger dig verktygen

Om du vill du ha hjälp att må bättre och verktyg som kan hjälpa dig att förändra just din situation finns vi här för dig. Vi kan vara ditt stöd under din resa och tillsammans utformar vi din behandling.

Vi på Capio Maria LARO behandlar personer som missbrukar eller är beroende av opioider.

Beroende av opioider?

Ett beroende, oavsett substans, medför bland annat en förändring i hjärnans belöningssystem. 

Läs om beroendesjukdomen

Läs vidare