2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Framtida utmaningar

Behovet av psykiatrisk- och beroendevård är stort och väntas fortsätta att växa under kommande år. Vi står inför stora utmaningar.

Samtidigt som efterfrågan på psykiatrisk vård ökar råder det brist på psykiatriker och specialistläkare i Sverige. Bristen är ett nationellt problem för alla vårdgivare som delvis tvingas fylla läkarvakanser med hjälp av hyrläkare. Detta medför utmaningar i att upprätthålla kontinuitet så att patienter får träffa samma läkare, något som är särskilt viktigt inom psykiatrisk vård.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med frågan om kontinuitet. Ett sätt är att erbjuda läkare flexibla anställningsvillkor. Vi har också inrättat en läkarakademi som ska stödja arbetet att tidigt knyta ST-läkare till organisationen. Verksamheterna har överlag ett gott rykte, vilket har bidragit till låg personalomsättning bland läkare.

Capio Maria bidrar med evidensbaserade behandlingsformer som svarar upp mot de ökade behoven av psykiatrisk - och beroendevård, via högkvalitativ behandling, samtidigt som de är resurseffektiva. Vi har specialistkompetenser inom flera behandlingsområden. Det skapar ökad livskvalitet för den enskilda patienten, samtidigt som det innebär resursbesparingar för sjukvården och samhället i stort.